Viatjar en temps de SARS-CoV-2


- Totes les reserves seran 100% reemborsables fins 72 hores abans de la sortida, excepte aquelles que, i per raons concernents al prestador final del servei, requereixin condicions de cancel·lació diferents. En aquests casos específics, informarem els nostres clients en el mateix moment del pressupost perquè obri en conseqüència.

- La nostra agència no sol·licitarà cap dipòsit previ fins una setmana abans de la prestació del servei, en què sol·licitarem el pagament del total de la reserva. En aquells casos en els quals el prestador final dels serveis sol·liciti dipòsit anticipat, informarem els nostres clients en el mateix moment del pressupost perquè obri en conseqüència.

- Oferirem assegurança d'anul·lació sense cap causa major, amb una prima del 15% del total del viatge contractat. Qualsevol anul·lació, una vegada contractat el segur i independentment de la seva causa, no requerirà cap documentació per a justificar-la i es procedirà al reemborsament automàtic de la quantitat aportada.